Back

TRUSTEES

Shri Vighnahari Deo

President

Adv. M.P. ( Dadasaheb ) Bendre

Vice President

Dr. Smt. Kalyani Namjoshi

Vice President

Shri. Bhausaheb Kute

Vice President

Shri. Eknathrao Tile

Vice President

Adv. C.B. Chavan

Vice President

BUSINESS COUNCIL

Prof. Dr. Gajanan R. Ekbote

Chairman

Dr. A.K. Pande

Vice Chairman

Prof. Shamkant Deshmukh

Secretary

Prof. Prakash Dixit

Deputy Secretary

Shri C.C. Kamble

Deputy Secretary

Prof. Suresh Todkar

Joint Secretary

Shri. Rahul S Sandbhor

Deputy Secretary

Prof. Dr. Ms. Nivedita G. Ekbote

Deputy Secretary

Prof. Mrs. Jyotsna G. Ekbote

Joint Secretary

MEMBERS

Prof. P.S. Chirputkar
Prof. Dr. Kalyani Joshi
Shri. Deepak Govind Marathe
Mrs. Mrugaja P. Kulkarni
Shri. Uddhav J Khare
Smt. Sharada D Hagawane
Smt. Amita R Kirad
Shri. Yeshwant Kulkarni
Dr. Shri. Nandkishor R Ekbote
Prof. Dr. Sanjay Kharat
Prof. Dr. R.S. Zunajarrao
Shri. Eknathrao Tile
Shri. Bhausaheb Kute
Shri. Pramod K. Shinde
Adv. Dr. Chintamani Ghate
Shri. Rajendra Jagtap
Prof. Dr. Milind D Alandikar
Shri. Ajay M Awasarikar
Shri. Rajeev Kute
Shri. Shantaram Pingale
Shri. Mansing Salunke
Shri. Ranjeet D. Hagawane
Prof. Mrs. Revati Inamdar
Prof. Yogesh S Thipse
Mrs. Monika Prashant Vaidya
Shri. Dattaraya V Patole

EX-OFFICIO MEMBERS

Prof. Dr. P.D. Choudhary
Mrs. Madhuree A Shaha